Turistična kmetija Šeruga Turistična kmetija Šeruga Turistična kmetija Šeruga Turistična kmetija Šeruga Turistična kmetija Šeruga Turistična kmetija Šeruga

/

    Slavko Šeruga je uspešno kandidiral na razpis za podukrep 6.3 (Uradni list RS, št. 47/17) pomoč pri zagonu dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij. Cilj ukrepa je spodbujanje gospodarskega razvoja in povečevanje konkurenčnosti ter spodbuda pri doseganju inovacij v okolje in podnebne spremembe.

    https://ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020/index_sl.htm
    https://skp.si/