2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Naziv naložbe

Na turistični kmetiji Šeruga smo se odločili za dodatno ponudbo svojim gostom, zato tudi odločitev za investicijo v prostore za welnes (finska in parna savna, SPA bazen in prostor za sproščanje in rekreacijo).

Trajanje vključenosti v podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti: december 2021 – vložitev vloge, marec 2022 prejem odločbe o pravici do sredstev, 1. avgust 2023 – oddaja zahtevka za izplačilo sredstev.

Povzetek

Specializacija na turistični kmetiji pomeni zagotavljanje dodatne ponudbe in opremljenosti za posamezne ciljne skupine gostov. Tako želimo na kmetiji Šeruga s svojo dodatno ponudbo omogočiti svojim gostom več aktivnosti in sprostitve, posledično pa želijo dosegati večjo zasedenost in višje cene.

Cilji

Temeljni cilji rasti in uspešnosti, ki smo si jih zastavili na turistični kmetiji Šeruga so doseganje večje zasedenosti nastanitvenih zmogljivosti tudi izven glavne sezone in nastanjene goste zadržati več dni na kmetiji. Temu cilju sledimo:

  • z bogato ponudbo vrhunskih hišnih, lokalnih in regionalnih tradicionalnih jedi na kmetiji (kmetija je med desetimi najbolje ocenjenimi turističnimi kmetijami v Slovenije glede kulinarične ponudbe),
  • z investicijo v dodatno ponudbo na kmetiji – v prostore za welnes (finska in parna savna, SPA bazen, prostor za sproščanje in rekreacijo s fitnes opremo) in ostale dodatne negostinske ponudbe na kmetiji,
  • z obstoječo že omenjeno dodatno ponudbo ki jo gostje lahko koristijo na kmetiji ali v okolici kmetije na kmetiji in okolici kmetije ter z gostoljubnostjo in
  • z aktivnejšo lastno promocijo kmetije s poudarkom na posebnostih in prednostih ponudbe kmetije ter s povabili gostov na dogodke na kmetiji in okolici.

Dejavnosti

Uresničitev temeljnih ciljev na turistični kmetiji načrtujejo z investicijo v dodatno ponudbo na kmetiji – v prostore za welnes (finska in parna savna, SPA bazen, prostor za sproščanje in rekreacijo). Investicija je potekala po načrtovanih aktivnostih in je izvedena v celoti.

Pričakovani rezultati

  • doseganje večje zasedenosti nastanitvenih zmogljivosti tudi izven glavne sezone in
  • nastanjene goste zadržati več dni na kmetiji.

Več informacij: