Politika zasebnosti

Informacije o zaščiti zasebnosti, zapisane v nadaljevanju, na enem mestu združujejo ključne informacije o varstvu osebnih podatkov Domačije Šeruga, katere vaše osebne podatke zbiramo in zakaj jih obdelujemo, komu jih posredujemo, katere so vaše pravice, povezane z osebnimi podatki, in kako jih lahko uresničujete.

UPRAVLJALEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec podatkov je Domačija Šeruga, Sela pri Ratežu 15, 8222 Otočec.

ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV

Če ste le obiskovalec spletne strani, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Če ste uporabnik storitev ali naročnik storitev, ki jih nudi domačija, o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili oz. ki jih uporabljate. Ti osebni podatki so:

 • osebni podatki za rezervacijo (ime in priimek, datum rojstva, spol, državljanstvo, številka in vrsta identifikacijskega dokumenta, elektronski naslov, telefonska številka, domači naslov),
 • podatki o kreditni kartici (vrsta kartice, številka kartice, ime na kartici, datum poteka veljavnosti ter varnostna koda),
 • podatki o bivanju gosta (datum prihoda in odhoda, posebne zahteve in preference glede storitev),
 • podatki o dogodku (ime in priimek, podjetje datum in ura začetka in zaključka dogodka, trajanje dogodka, število udeležencev),
 • podatki glede oglaševalskih želja (med anketami, natečaji ali promocijami).

NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki se zbirajo in obdelujejo z namenom izvajanja storitev v skladu z registracijo Domačije Šeruga.

Domačija Šeruga podatke zbira in obdeluje na podlagi pravne podlage. Pravna podlaga je odvisna od namena, v skladu s katerim smo podatke pridobili. Uporabljamo jih za sledeče namene:

3.1. Zakonska pravna podlaga

 • za sklenitev pogodbe s posameznikom za nemoteno izvedbo namestitvenih in gostinskih storitev,
 • za potrebe komunikacije povezane z morebitnimi spremembami rezervacij,
 • za preverjanja plačil s kreditnimi karticami za potrebe računovodstva,
 • za reševanje sporov oziroma reklamacij,
 • za komuniciranje s strankami za potrebe izboljšanja naših storitev,
 • za potrebe statističnih analiz,
 • za obdelavo z namenom identifikacije, preprečevanja napak in goljufij.

3.2. Osebna privolitev gosta

 • za sodelovanje v anketah.

Podaja osebne privolitve je popolnoma prostovoljna in ni pogoj za sklenitev pogodbe. V teh primerih obdelava poteka v okviru z izjavo danega namena in dogovorjenih načinih obveščanja, vse do preklica.

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

Želimo si zaslužiti in ohranjati vaše zaupanje, zato z vašimi podatki ravnamo z najvišjo možno skrbnostjo. Vaše osebne podatke načeloma obdelujejo le naši zaposleni, ki so zavezani k zaupnosti in jih redno izobražujemo in usposabljamo za varno ravnanje s podatki.

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo nikomur, razen če to od nas zahteva zakon ali če nam to izrecno dovolite ali če tretjega pooblastite, da mu posredujemo vaše podatke.

Zaradi zakonske obveznosti, nekatere podatke o vaši nočitvi posredujemo AJPES, na podlagi obrazložene pisne zahteve pa tudi drugim državnim organom, ki to od nas zahtevajo za potrebe vodenja konkretnih postopkov.

Po potrebi bomo za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga podjetja in posameznike. V takem primeru lahko podjetje posreduje vaše osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (Pogodba o obdelavi). Zunanjim obdelovalcem bomo tovrstne podatke posredovali oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Za varovanje vaših osebnih podatkov uporabljamo stroge varnostne postopke, da jih zaščitimo pred naključno izgubo, uničenjem ali zlorabo.

Prostori v katerih se nahajajo fizični nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, so varovani z organizacijskimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Prostori se zaklepajo, na napravah pa so seznami osebnih podatkov zaščiteni z gesli.

OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Drugi podatki, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja, hranimo za čas trajanja poslovnega razmerja in še 5 let po prenehanju, razen v kolikor zakon določa daljši rok hrambe. V kolikor posameznik, ki je dal soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopil v poslovno razmerje z nami, njegovo soglasje velja 5 let od njegove podaje oziroma do njegovega preklica.

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

PRAVICA POSAMEZNIKA V ZVEZI Z OBDELOVANJEM PODATKOV

Omogočamo vam naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov:

 • pravico do dostopa do podatkov: seznanite se lahko z vsemi svojimi osebnimi podatki, ki so bili zbrani v zvezi z vami, ter z njihovo obdelavo, in preverite njeno zakonitost;
 • pravico do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: brez nepotrebnega odlašanja bomo popravili oz. dopolnili vaše netočne osebne podatke;
 • pravico do izbrisa osebnih podatkov: brez nepotrebnega odlašanja bomo izbrisali osebne podatke v zvezi z vami, v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja (podatkov, ki jih potrebujemo za izvajanje pogodbe, ki ste jo sklenili z nami, in podatkov, ki jih potrebujemo za izvajanje naših zakonskih obveznosti, ne bomo mogli izbrisati, kljub vaši zahtevi);
 • pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov: zahtevate lahko, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov (kadar oporekate točnosti osebnih podatkov, kadar je obdelava nezakonita, v primerih, Domačija Šeruga vaših podatkov ne potrebuje več za obdelavo, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih podjetja, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi);
 • pravico do prenosljivosti podatkov: pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje pri tem oviralo, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.
 • pravico do ugovora: kadarkoli lahko tudi ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, kadar se ti obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, če je to povezano s takim neposrednim trženjem.

Pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki lahko uveljavljate le vi osebno, druga oseba v vašem imenu pa zgolj na podlagi vašega pisnega pooblastila.

Morebitno pritožbo ali zahtevo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov lahko pošljete na elektronski naslov info@seruga.si ali na Domačija Šeruga, Sela pri Ratežu 15, 8222 Otočec.

Pravico imate, da vložite pritožbo tudi neposredno pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

VELJAVNOST POLITIKE ZASEBNOSTI

Politika varstva osebnih podatkov je objavljena na spletni strani Domačije Šeruga. Začne veljati s 1. 6. 2024 in velja do preklica ter se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni.