SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Domačija Šeruga oddaja nastanitve v skladu svojimi Splošnimi pogoji poslovanja.

Sklenitev pogodbe

Pogodba je sklenjena, ko hotel prejme pisno naročilo stranke preko katerega koli prodajnega kanala. S tem se smatra, da stranka v celoti sprejema Splošne pogoje poslovanja (v nadaljevanju SPP).

Rezervacije

Potrjena rezervacija je zaveza, pogodba med nami in gostom, katere določila morata oba spoštovati. Pogoji rezervacije so vedno jasno razvidni pred dokončno potrditvijo rezervacije.

Najem nastanitvene enote vključuje:

 • najem izbrane nastanitve,
 • uporabo posteljnine,
 • uporabo brisač,
 • parkirni prostor pred hišo ali uporabo javnega parkirnega prostora,
 • brezplačno uporabo prostora za shranjevanje športne opreme,
 • brezplačni Wi-Fi,
 • DDV, prijavo.

Prijava/odjava gostov

Prijava

Ob prijavi je potrebno predložiti veljaven identifikacijski dokument (potni list, osebno izkaznico). Dokumenti morajo biti veljavni v času prihoda in odhoda gosta iz hotela. Vsaka oseba, ki je nastanjena pri nas je dolžna imeti veljavni dokument. V kolikor oseba ni polnoletna mora za to poskrbeti zanj odgovorna oseba.

Prenočevanje oseb, ki niso prijavljene je strogo prepovedano.

Rezervirana nastanitvena enota je gostu na voljo med 14. in 20. uro na dan prihoda.

Po predhodnem dogovoru je možna kasnejša prijava.

Odjava

Na dan odhoda mora stranka do 11. ure zapustiti sobo, oddati ključ na recepciji in poravnati vse neporavnane stroške.

Če stranka prekorači čas odhoda in odide do 12. ure, se lahko od nje zahteva doplačilo. Na podlagi predhodnega dogovora in po presoji zaposlenih se lahko gostom omogoči pozna odjava. Doplačila so navedena v poglavju Plačilni in odpovedni pogoji.

V kolikor stroški ne bodo ob odjavi plačani v celoti, bomo bremenili vašo kreditno kartico in vas o tem obvestili po elektronski pošti oz. preko kanala preko katerega ste kontaktirali s hotelom.

Zajtrk

Zajtrk je od 8.00 do 10.00 ure.

Večerja

Večerja je možna ob zato vnaprej določenih dnevih s strani Domačije Šeruga in pa samo ob predhodni rezervaciji.

Parkiranje

Gostje lahko parkirajo brezplačno.

Gostje sami odgovarjajo za svoje avtomobile, motorje in druga prevozna sredstva ter stvari, ki jih pustijo v njih. Za izgubo ali poškodbe ne odgovarjamo.

Dodatno ležišče in otroci

Maksimalno število oseb v nastanitvi je enako številu postelj.

Dodatno ležišče ali otroška postelja so na voljo po predhodni najavi gosta.

Doplačila so navedena v poglavju Plačilni in odpovedni pogoji.

Red in čistoča nastanitvenih enot

Gostje so dolžni skrbeti za red in čistočo na domačiji in v svoji nastanitveni enoti.

Nastanitvene enote se pospravljajo dnevno. Pri tem poskrbimo za osnovno čistočo sobe in kopalnice. V kolikor so stvari gostov na tleh, jih ne premikamo in ne pospravljamo, enoto pospravimo le v meri, kot je to mogoče.

Posteljnina se v toku ene rezervacije menja v kolikor je rezervacija dolga najmanj 5 noči.

Dnevno menjamo brisače, ki so na tleh kopalnice.

Kajenje

V notranjosti obrata kajenje ni dovoljeno.

Hišni ljubljenci

Hišni ljubljenci so dovoljeni pod predhodnim povpraševanjem in pod pogojem, da so navajeni notranjih prostorov, socializirani, lepo vzgojeni in na povodcu. Potrebno je doplačilo po ceniku.

Vrata

Gostje so zaradi varnosti stvari dolžni zaklepati vrata sob.

V nastanitvi ni dovoljeno:

 • nositi hrano in pijačo,
 • nositi tekočih snovi, ki se rade vnamejo ali eksplodirajo, ne snovi z močnim in neprijetnim vonjem in podobno,
 • pranje in likanje.

Omejitev odgovornosti in povzročena škoda

Domačija Šeruga jamči za svoje pogodbene obveznosti s skrbnostjo poštenega trgovca. Družba ne odgovarja za kakršno koli neposredno ali posredno izgubo ali poškodovanje lastnine gostov ali osebne poškodbe, ki na kakršen koli način nastanejo med bivanjem na domačiji (razen osebnih poškodb gostov, ki nastanejo neposredno zaradi hude malomarnosti družbe). Celotna odškodninska odgovornost družbe ne presega rezervacijske vrednosti.

Nič v pogodbi ali katerem koli drugem dokumentu v zvezi z njo ne pomeni izključitve odgovornosti za primer smrti ali osebne poškodbe, ki nastane zaradi hude malomarnosti družbe ali odgovornosti za prevare ali napačno tolmačenje.

Domačija je pod video nadzorom.

Če se pri hotelski storitvi pojavi motnja ali škoda, se bomo potrudili, da jo čimprej odpravi, gost pa je dolžen prispevati k temu, da se motnja odpravi oz. da je škoda čim manjša.

Če gost povzroči škodo kjerkoli v hotelu ali na njegovem zunanjem prostoru, zanjo v celoti odgovarja, hotel pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo gost lahko utrpel v takem primeru.

V primeru kršitev hišnega reda oziroma povzročanja škode si hotel dovoli izvesti ukrep prepovedi vstopa, odstranitev gostov iz hotelskih prostorov in povračilo povzročene škode.

Hotel si pridržuje pravico in gost ga pooblašča, da za morebitno škodo ali odtujitev predmetov, bremeni njegovo kreditno ali plačilno kartico.

Plačilni in odpovedni pogoji

Vsaka rezervacija je potrjena šele, ko je plačano predplačilo, katerega višina pa je odvisna od pogojev rezervacije, ki velja za izbrano ponudbo. Rezervacije se zaračunavajo na več načinov in v več delih. Ponudbe imajo različne pogoje tako glede cene, minimalnega števila nočitev kot tudi plačila.

Ceniki so:

 • standard cenik (standard rate),
 • posebne ponudbe, darilni boni ali paketne ponudbe.

Plačilni in odpovedni pogoji

Plačilni in odpovedni pogoji glede na izbrano ponudbo.

Posebne ponudbe

Ponudbe, ki jih lahko štejemo kot posebne ponudbe (last minute, first minute, akcije in podobno), veljajo od dneva, ko so objavljene na spletni strani do dneva, ki je naveden kot konec akcijske ponudbe. Posebne ponudbe ne veljajo za rezervacije, ki so bile sklenjene pred nastankom ponudbe ali po preteku ponudbe. Ponudbe veljajo samo pod pogoji, navedenimi na spletni strani.

Odpovedni pogoji

Gostje lahko svojo rezervacijo brezplačno odpovejo 48 ur pred prihodom.

Pravica Domačije Šeruga do odpovedi rezervacije

Domačija Šeruga ima pravico do odpovedi rezervacije, če določeni znesek ni bil plačan v dogovorjenem roku. Izjemoma sme domačija odstopiti od pogodbe tudi iz stvarno upravičenega razloga (npr. zaradi višje sile ali zaradi drugih okoliščin (izrednih razmer, nujnosti zaprtja nastanitvenega obrata), za katere hotel ni odgovoren, ali pa zaradi zavajajočih oz. napačnih bistvenih podatkov, ki mu jih je posredovala stranka) ali v primeru neprimernega obnašanja bodočega gosta. Plačilo oz. neplačilo odpovedi v izrednih razmerah je odvisno od dogovorov in zakonov v času višje sile.

Do spremembe rezervacije ima Domačija Šeruga pravico

 • če so v rezervirani nastanitveni enoti potrebna nujna nepredvidljiva popravila, ki onemogočajo normalno in varno uporabo enote;
 • če je prišlo do dvojne rezervacije iste enote; v tem primeru je dolžan hotel gostu omogočati bivanje v enakovredni enoti, v kolikor pa to ni mogoče, ga lahko namesti v cenovno boljši enoti brezplačno ali v cenovno ugodnejši enoti, s tem da se povrne razlika v ceni enot; v kolikor zamenjava enot ni mogoča, se hotel v največji možni meri potrudi poiskati enakovredno namestitev brezplačno v kraju oziroma v celoti povrne stroške rezervacije.

Plačilna sredstva

 • darilni boni,
 • gotovina,
 • kreditne kartice (v tem primeru je potrebno posredovati naslednje podatke: tip kartice, ime in priimek lastnika, številko, veljavnost; kreditne kartice, ki jih hotel sprejema so: Visa, Euro / Mastercard, Maestro, za vse rezervacije se zahteva jamstvo kreditnih kartic, ki so veljavne za celoten čas bivanja; ob prijavi v hotel je potrebno predložiti tisto kartico, s katero ste opravili rezervacijo);
 • nakazilo na transakcijski račun podjetja (SKB BANKA, IBAN: SI56 031511000266936).

Vse cene, navedene na tej strani, so v evrih (EUR) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izrecno navedeno drugače. Turistična taksa je dodatna plačilna postavka, ki je odvisna od dejanskega števila oseb in nočitev, in zato ni vključena v ceno nočitve.

Na dan odjave je potrebno poračunati še turistično takso in dodatne stroške, nastale v času bivanja. Dodatni stroški so posledica koriščenja dodatnih uslug, ki jih nudi hotel, ali pa kot posledica nastale škode. Ob odjavi iz hotela morajo biti vsi neporavnani stroški plačani v celoti.

Obvezna doplačila

 • turistična taksa (cena takse je predpisana občinska taksa, katere višina se letno usklajuje; odrasla oseba plača polno predpisano vrednost in otroci od 7-18 let polovično vrednost; taksa se poračuna ob odjavi iz nastanitve);
 • pozen odhod: 40 €;
 • dodatna oseba v enoti – 25 € na noč;
 • neprijavljene osebe, spanje in razgrajanje oz. neupoštevanje pravil hišnega reda – 80 €.

Doplačila

 • otroška posteljica – 10 € na noč,
 • hišni ljubljenčki 10 € na noč,
 • dodatno ležišče za otroka pod 5 let 15 € na noč,
 • povzročena škoda, katero vrednost oceni lastnik glede na nabavno vrednost, stroške montaže in transporta ter posredno povzročene škode, ki nastane zaradi nezmožnosti uporabe nastanitve, dela nastanitve ali storitve za druge goste (izguba ključa oz. nevračilo ob odhodu – 30 €; razbita luč – 100 €; razbit ali poškodovan televizijski sprejemnik – 800 €; strgana ali poškodovana zavesa – 200 €; poškodba notranjih lesenih elementov, pohištva, oken, vrat, fasade (trk z avtomobilom) in podobna škoda se zaračuna glede na oceno popravila pristojne strokovne osebe).

Končna določila

Za te splošne pogoje velja slovenska zakonodaja. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Kranju.