Trajnostno poslovanje

V sodelovanju z

dela z zagotovitvijo spoštovanja zakona o zaposlitvi in zakona o človekovih pravicah.

TURISTIČNA KMETIJA ŠERUGA – OSNOVNI PODATKI

Na turistični kmetiji Šeruga opravljamo dejavnost od leta 1993. Zadnja ažurirano dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je dokument št. 32102-34/2020 iz dne 4.6.2002, ko smo povečali spalne kapacitete. Nosilec dejavnosti je Slavko Šeruga, davčna številka podjetja je: SI55139558, matična številka 1855166000

Gre za mikro družinsko podjetje, kjer sta zaposleni dve osebi s polnim delovnim časom. Imamo 13 sob in 30 ležišč. Kmetija je nastanitvena, kot tudi izletniška, kar pomeni, da lahko na kosilu / večerji sprejemamo tudi zunanje goste z maksimalno kapaciteto 50 oseb.

Večino hrane pridelamo sami. Kmetija je velika 16 ha, obsega gozd, vinograd, sadovnjak, travnike in polja. Imamo tudi domače živali.

TURISTIČNA KMETIJA ŠERUGA – TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE

Okoljska politika

Na Turistični kmetiji Šeruga že ves čas spoštujemo naravo in delamo v smeri, da jo naše delovanje čim manj obremenjuje.

Zmanjševanje, minimiziranje onesnaževanja in obvladovanje onesnaževanja naše dejavnosti na okolje.

S stalnim in vestnim ločevanjem odpadkov prispevamo k povečani možnosti reciklaže, z zmanjšanjem količine okolju škodljivih čistil in zamenjavo le teh z okoljem prijaznejšimi, stremimo k čistejšemu okolju, z minimizirano uporabo plastičnih vrečk za enkratno uporabo in z neuporabo plastike za enkratno uporabo ( pribor, slamice, kozarci,..) skušamo zmanjšati količino smeti. S pravilnim upravljanjem in izračunom obrokov se količina ostankov hrane zmanjša na minimum, z nabavo pri lokalnih dobaviteljih skrajšujemo pot, ki jo določena dobrina naredi in s tem hkrati podpiramo lokalno pridelano hrano in lokalne dobavitelje.

Z uporabo naravnih dobrin in okolju prijaznih izdelkov, z osveščanjem gostov in z uporabo obnovljivih vire energije, se naš ogljični odtis lahko konstantno zmanjšuje.

Zaveza

Na turistični kmetije Šeruga razumemo pomembnost varovanja okolja. K tem se zavezujejo tudi zaposleni, ki bodo skupaj prispevali k zmanjšanem onesnaževanju okolja zaradi naše dejavnosti.

Cilji

 1. Naš cilj je zmanjšati porabo vode, porabo elektrike in odpadkov za 20% do januarja 2025. Ta cilj bomo dosegli s tem, da bomo:
  – zapisovali in opazovali porabo energije, vode in odpadkov,
  – namestili varčne žarnice po našem posestvu,
  – omejili pretok vode na vseh pipah,
  – v sobe namestili obvestilo o manjši porabi energije, vode in ločevanju odpadkov,
  – uvedli kompostiranje za biološke odpadke,
  – ukinili plastično posodo, pribor za enkratno uporabo in jih nadomestili s trajnostnimi.
 2. Z zmanjšanjem vseh oblik onesnaževanja, ki jih povzroča naše poslovanje z naslednjimi koraki:
  – kjer je to mogoče, bomo zamenjali kemična čistila z okolju prijaznimi čistili,
  – stare skrinje in hladilnike bomo zamenjali z bolj varčnimi modeli do leta 2024,
  – vsak nakup novega stroja bo pogojen oznako za nizko porabo energije.
 3. Pozitivno vplivati na lokalno biotsko raznovrstnost na našem območju:
  – pustili travnik okoli naše hiše, da cveti in s tem privlači čebele,
  – ukinili škropljenje na vseh pridelkih,
  – ukinili siliranje in ga nadomestili s sušenjem sena.

Redno bomo obveščali, opozarjali in poučevali naše zaposlene, dobavitelje in goste, da sledijo našim ciljem ohraniti čisto in prijazno okolje, skrb za naravo.

Lokalna skupnost, dobavitelji in vsi ostali, ki imajo kakršnokoli vprašanje glede našega delovanja in vpliva našega delovanja na lokalno skupnost ali okolje, nas lahko kontaktirajo na info@seruga.si. Odgovorili vam bomo v najkrajšem času.

TRAJNOST NA TURISTIČNI KMETIJI ŠERUGA

Na naši kmetiji si nenehno prizadeva izboljšati vpliv, ki ga imamo na ljudi in kraje. Zavezani smo zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter zaščiti in podpori biotski raznovrstnosti. Kot del te zaveze smo si leta 2024 zadali cilj, da zmanjšamo naše emisije plinov iz energije, vode in odpadkov za 10 – 15% pred koncem leta 2030. Kljub trudu, nam še ni uspelo narediti preobrata do leta 2024, vendar se bomo trudili naprej.

S postavitvijo sončnih celic, se bo naš ogljični odtis zmanjšal. Zavedamo se, da nas čaka veliko dela in v letu 2024 uvajamo številne nove pobude v celotnem našem delovanju, ki nam pomagajo doseči naš cilj do leta 2030. Cenjene goste spodbujamo, prav tako osebje in obiskovalce, da nas podpirajo tako, da sledijo opomnikom, ki jih najdejo v naši nastavitvi o varčevanje z vodo in energijo ter zmanjšanje količine odpadkov.

Zavezani smo pomagati ljudem v stiski, darovati v dobrodelne namene, za vse, ki bi se pridružili naši akciji, se lahko obrnete na nas. Lansko leto smo darovali denarna sredstva v poplavah, prav tako darujemo v sklad botrstva. Kmetija Šeruga se zavzema za spoštovanje in zaščito človekovih pravic. Verjamemo, da bi morali biti vsi obravnavati pošteno in spoštljivo. Kot del te zaveze svoje osebje redno usposabljamo o preprečevanju diskriminacije.

Zavzemamo se tudi za zaščito dobrobiti otrok in mladih. V naši politiki poslovanja smo zavezani vedno prijaviti sume primerov izkoriščanja in zlorabe otrok policiji. Spodbujamo naše gostje, osebje in obiskovalci, da svoje skrbi glede izkoriščanja in zlorabe otrok prijavijo policiji.

Prav tako spodbujamo vse, da prijavijo vsako nasilje.

Naredimo svet lepši in prijaznejši do vseh živih in neživih bitij.

Politika dela in varovanje človekovih pravic

Zaveza

Na turistični kmetiji Šeruga zaposlujemo in omogočamo okolje zaposlenih. Naša dolžnost je spoštovanje in zavarovanje teh pravic v medsebojnem sodelovanju z zaposlenimi, dobavitelji, gosti in lokalno skupnostjo. Na turistični kmetiji Šeruga imamo ničelno toleranco do diskriminacije ali žalitev. Ne toleriramo diskriminacije zaradi spola, vere, starosti, barve kože, narodnosti, spolne usmerjenosti.

Zagotavljamo, da je delovno okolje, delovna praksa in spoštovanje človekovih pravic naša prioriteta kar se kaže v:

 • vključitev 10 načel globalnega dogovora ZN v naše delovanje s podpiranjem in spoštovanjem zaščite mednarodno razglašenih človekovih pravic,
 • redno ocenjevanje vplivov našega poslovanja na človekove pravice,
 • redno izobraževanje zaposlenih glede naših standardov zaposlovanja v zvezi s spoštovanjem človekovih pravic in njihovih idej za doseganje skupnega cilja,
 • sodelovanje z lokalnimi dobavitelji, ki tudi upoštevajo in delijo naše prepričanje,
 • imamo pošteno in pregledno politiko zaposlovanja, ki temelji na raznolikosti, vključenosti in enakosti,
 • zaposlene ob zaposlitvi seznanimo z disciplinskimi postopki in možnostjo pritožbe,
 • zaposlenim ponujamo izobraževanja za osebno in strokovno rast,
 • zaposlene prosimo za povratno informacijo, ki se nanaša na njihovo zaposlitev, v želji, da se izboljša njihovo dobro počutje na delovnem mestu.

Zavezujemo se k spoštovanju pravic otrok, otroci nikoli niso bili in nikoli ne bodo naša delovna sila. Zavezujemo se k prijavi kršitev pristojnim oblastem, če bi v naši okolici (lokalni skupnosti) opazili kakršnokoli izkoriščevanje otrok ali kakršnakoli kazniva dejanja, ki so povezana s kršitvijo otrokovih pravic in s spolno nedotakljivost.

Za vse, ki ne vedo kam se obrniti na pomoč, lahko pokličejo številko 113.

Ta dokument je posredovan tudi zaposlenim osebam, dostopen je tudi našim gostom in dobaviteljem.

Delovna razmerja

Zakon o delovnih razmerjih je vedno dostopen našim zaposlenim.

Osebe pred zaposlitvijo podpišejo pogodbo o zaposlitvi, ki vsebuje pogoje in pravila, višino plače ( minimalna plača je določena z zakonom ), število ur, ki jih mora delavec opraviti na mesec, plačilo nadur, pravico do bolniške odsotnosti, število dni dopusta,.. Vsak od delavcev dobi kopijo zakona o delovnih razmerjih, ki si jo lahko prebere, preden podpiše pogodbo o zaposlitv Z vsakim delavcem se sklene individualna pogodba. S podpisom pogodbe v 3 kopijah ( ena ostane delavcu, druga podjetju, tretja se pošlje v računovodstvo) se delavec strinja s pogoji dela in plačilom, z njegovimi pravicami in dolžnostmi. S podpisom pogodbe delavec lahko začne opravljati svoje delo.

Po zakonu se mora delavec ob prihodu evidentirati tako, da vpiše uro prihoda na delo in uro odhoda domov, ko zapusti delovno mesto. Evidenca se vodi za vse delavce. Evidenca je na vidnem mestu.

Politika vključevanja v lokalno skupnost

Naša kmetija sodeluje z lokalno skupnostjo na več področjih.

Zavedamo se, da je sodelovanje z lokalno skupnostjo izjemnega pomena za vse udeležence. Z načinom poslovanja se zavezujemo k ohranjanju naravne in kulturne dediščine celotnega okolja in hkrati promocije okolja.

Verjamemo, da je vzdrževanje redne komunikacije in sodelovanja zelo pomembno za ohranjanje dobrih odnosov z lokalnimi prebivalci in posledično njihovega bivanja v tem okolju.

Naši cilji:

 • podpiranje iniciativ, ki izboljšujejo lokalno skupnost,
 • spodbujanje lokalne ekonomije,
 • spoštovanje in zaščita lokalne kulture, tradicije in načina življenja,
 • podpiranje in zaščita dostopa do pomembnih virov in uslug.

Kako doseči te cilje?

 • Goste spodbujamo k odkrivanju zgodovine kraja, naše tradicije,
 • goste spodbujamo k nakupu lokalnih izdelkov pri lokalnih kmetih,
 • gostom predstavljamo lokalno gastronomijo v okoliških gostilnah
 • predlagamo nakup medu in medenih izdelkov pri lokalnih proizvajalcih,
 • s plačevanjem turistične takse omogočamo hitrejši in boljši razvoj okoliških krajem,
 • redno doniramo denarna in materialna sredstva v pomoči potrebnim.

Zavezujemo se, da naše poslovanje ne onesnažuje okolja, ne omejuje dostopa lokalnih prebivalcev do naše posesti in z ničemer ne zmanjšujemo kakovosti življenja v lokalni skupnosti.

Ta dokument je dostopen zaposlenim in obiskovalcem, javno je objavljen na naši spletni strani.

Politika varnosti in zdravja pri delu

V podjetju turistična kmetija Šeruga se zavedamo, da so zaposleni zelo pomemben del naše organizacije, zato je pomembno, kako se počutijo, tako fizično kot psihično.

Zavezujemo se, da:

 • preprečujemo tveganja za nastanek poškodb,
 • uporabljamo ustrezno delovno opremo in sredstva za delo,
 • izvajamo posvetovanja z delavci in omogočamo njihovo sodelovanje za izboljšanje delovnega okolja,
 • zaposlujemo le zdravstveno ustrezne delavce,
 • je odgovornost in dolžnost vsakega posameznika seznaniti se s politiko varnosti in zdravja pri delu,
 • na delo lahko prihajajo le zdrave osebe.

Varovanje gostov in osebja v primeru požara:

V vseh etažah in pomembnih delih stavbe so nameščen gasilni aparati, ki so redno pregledani ( 1x letno) s strani gasilcev, zaposlenih na Gasilni postaji Novo mesto. V vseh nastanitvenih delih stavbe, po vseh sobah je na vidnem mestu izobešen požarni red.

Dokumenti

Pravilnik o zavezanosti trajnosti
Trajnostne prakse v naši nastanitvi
Travelife informator za zaposlene in dobavitelje

Slavko Šeruga
1. 1. 2024